796 088 088   SKLEP@OILCENTER.PL

wybierz język:
  • Polski
  • English
  • Čeština
  • Deutsch

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/docxpresso/classes/ODF2HTML5/ODF2HTML5.inc on line 4215

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/docxpresso/classes/ODF2HTML5/ODF2HTML5.inc on line 4216
Daytona.jpg

INFORMACJA TECHNICZNA

DAYTONA BRAKE CLEANER

Zastosowanie

Daytona Brake Cleaner to profesjonalny preparat do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Doskonale odtłuszcza, penetruje i zabezpiecza przed korozją tarcze i bębny, zaciski, sprzęgła i dyferencjały, a także metalowe narzędzia. Skutecznie usuwa pozostałości płynów eksploatacyjnych i smarów oraz redukuje nieprzyjemne piszczenie układu. 

Sposób użycia

Spryskaj lub nanieś na powierzchnię elementów z odległości 15-20 cm, a następnie zaczekaj do odparowania preparatu lub wytrzyj do sucha czystą szmatką. Czynności można powtarzać aż do uzyskania wymaganego efektu. Nie stosować do elementów gumowych, silikonowych i tworzyw sztucznych.

Środki bezpieczeństwa

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawrotu głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, skrzenia, otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie palić tytoniu w pobliżu. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Własności

1.

Wygląd

Bezbarwna ciecz lub aerozol

2.

Zapach

Węglowodory aromatyczne

3.

Temperatura wrzenia: min. [°C]

68-100

4.

Temperatura samozapłonu: min. [°C]

200

 

Gęstość w 20°C [g/cm3]

686

UWAGA: Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produktu.

 

 

x
© OilCenter 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie zabronione
realizacja: bagelo